Pentru elevii clasei a VIII-a care vor să fie admiși la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” din Roman

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
„SF. FRANCISC DE ASSISI” ROMAN
Str. Ştefan cel Mare 268/ B, cod 611040
Tel/fax.: 0233/741421;
Nr. 276 din 20 martie 2010


Pentru anul şcolar 2010-2011 avem aprobate în planul de şcolarizare 60 de locuri, adică două clase a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza

ETAPA I - PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 11-19 iunie 2010, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat cu OMECI nr. 4848/31.08.2009, cu următorul calendar de desfăşurare:

10 iunie 2010 Eliberarea fişelor de înscriere original (de la gimnaziile de unde provin candidaţii), fără opţiuni completate, pentru candidaţii care se înscriu la liceele la care susţin probe de aptitudini

11-14 iunie 2010 Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

15-17 iunie 2010 Desfăşurarea probelor de aptitudini

18 iunie 2010 Afişarea rezultatelor după probele de aptitudini. CANDIDAŢII CARE AU MEDIILE FINALE DE ADMITERE SUB MEDIA 6,00 SUNT DECLARAŢI RESPINŞI

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde permite metodologia

19 iunie 2010 Afişarea rezultatelor finale , după contestaţii, la probele de aptitudini

21 iunie 2010 Ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la probele de aptitudini

23-27 iunie 2010 Inscrierea candidaţilor admişi pe locurile pentru care se susţin probe de aptitudini

In cazul în care nu se completează locurile în prima etapă de admitere, se va organiza


ETAPA a II-a DE ADMITERE, cu următorul calendar:

05 iulie 2010 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini

06-07 iulie 2010 Susţinerea probelor de aptitudini

08 iulie 2010 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi rezolvarea eventualelor contestaţii


ETAPA a III-a DE ADMITERE, cu următorul calendar:

01 august 2010 Afişarea graficului de desfăşurare a probelor de aptitudini, înscrierea candidaţilor .

01-06 septembrie 2010 Desfăşurarea probelor de aptitudini

06 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

LA ADMITEREA IN LICEUL TEOLOGIC SE POT ÎNSCRIE ABSOLVENTI AI CLASEI a VIII-a, PROMOŢIA 2010, INDIFERENT DE VÂRSTĂ, PRECUM ŞI CEI DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PÂNĂ LA 12 SEPTEMBRIE 2010 INCLUSIV CARE AU PROMOVAT TESTELE NATIONALE, DIN PROMOTIILE ANTERIOARE, RESPECTIV TEZELE CU SUBIECT UNIC, AVÂND MEDIA ANUALĂ MINIMUM 9 LA PURTARE.

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORALE ŞI SCRISE la următoarele discipline:

1. Catehismul mic (despre simbolul credinţei, despre sacramente, despre rugăciune), după programa şcolară de religie pentru clasa a VII-a şi a VIII-a;

2. Mica Biblie, după programa şcolară de religie pentru clasa a VII-a şi a VIII-a;

3. Probe aptitudini muzicale.

La înscrierea pentru probele de aptitudini, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

- Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (ORIGINAL, CU SEMNATURA SI ŞTAMPILA SCOLII;

- Buletin de identitate, certificat de naştere, original şi copie;

- Fişă medicală – original - de la medicul de familie, care va specifica eventualele contraindicaţii medicale pentru anumite specializări;

- Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 20010-2011 (23-27 iunie 2009) sunt:

1. Foaia matricolă V-VIII;
De la parohia de provenienţă:

2. Adeverinţă de Botez; Adeverinţă de Mir; Adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor

3. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

Vă mulţumim şi vă dorim PACE ŞI BINE. Pr. prof. ŢÂMPU EUSEBIU
- director -

Niciun comentariu: