OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL SCOLAR 2012-2013

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SISPORTULUI
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SF. FRANCISC DE ASSISI” ROMAN
Str. Ştefan cel Mare 268/ B, Roman, Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421; 
E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.ltf.ofmconv.ro

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2012-2013 avem propuse spre aprobare în planul deşcolarizare 56 de locuri, adică (2) două clase a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru carese va organiza ETAPA I - PROBELE DEAPTITUDINI pentru admiterea în clasaa IX-a liceu în perioada 24 mai - 6 iulie 2012, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare aadmiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2012-2013, aprobat cu OMECTS nr. 5220 /29.08.2011, cu următorul calendar de desfăşurare:

DATA / PERIOADA
EVENIMENTUL
24 mai 2012Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini


Probele de aptitudini28 – 30 mai 2012Inscrierea pentru probele de aptitudini
31 mai – 02 iunie 2012Desfasurarea probelor de aptitudini
05 iunie 2012Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
06 iunie 2012
Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la probele de aptitudini
22 iunie 2012
Actualizarea listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
04 iulie 2012
Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana a rezultatelor de la Evaluarea Nationala, catre unitatile de invatamant care au organizat probe de aptitudini
05 iulie 2012
Validarea listei candidatilor admisi la liceele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei în unitatea de învățământ
06 iulie 2012
Ridicarea, de la liceele vocationale, a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini

A doua etapa de admitere pentru candidatii din seria curenta si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anuluișcolar 2012-2013.


DATA / PERIOADA
EVENIMENTUL
16 iulie 2012
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini
17 - 18 iulie 2012
Susţinerea probelor de aptitudini
19 iulie 2012
Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si rezolvarea eventualelor contestatii.
20 iulie 2012
Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele / clasele care organizeaza probe de aptitudini

A treia etapa de admitere pentru candidatii din seriacurenta si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013.


DATA / PERIOADA
EVENIMENTUL
1 august 2012
Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini
3 august 2012
Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini
4 – 5 septembrie 2012
Desfăşurarea probelor de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudiniORALE ŞI SCRISE la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem ladispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesareîn vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura de la Liceul Teologic Romano- Catolic “Sf.Francisc deAssisi“ - Roman.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DEAPTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:


FIŞA DE ÎNSCRIERE TIP ELIBERATĂDE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL DE UNDE PROVIN (ORIGINAL, CU SEMNATURA SIŞTAMPILA SCOLII);

Buletin de identitate, original şi copie;

Certificat de naştere, original şi copie;

adeverinţă medicală

Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luatcunoştinţă de Regulamentul de ordineinterioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Documentelepentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2012-2013 ( 30iunie -3 iulie 2012) sunt:

Foaia matricolă V-VIII;

De la parohia de provenienţă:
Adeverinţă de Botez; Adeverinţă de Mir;Adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor
Caracterizare din partea Părintelui Paroh.


Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim pace şi bine!

Niciun comentariu: