Simpozion misionar: Misionari de acasă!
A fi creştin pentru foarte mulţi vieţuitori ai Europei este un fapt firesc. Creştinul este o persoană chemată să construiască împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi să îşi arate mereu mai concret dragostea faţă de aproapele. Firescul pe care îl trăim în Europa nu trebuie să însemne închidere în noi înşine şi nici a ne mulţumi doar cu ceea ce ne bucurăm noi. O scurtă rugăciune originară de pe continentul african ne poate învăţa mult în acest sens: Doamne, ajută-mă să dăruiesc chiar şi atunci când sacul nu mi-e plin!

Pe această linie se încadrează simpozionul care a avut loc la Liceul Teoogic Romano-Catolic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi din Roman în ziua de 14 noiembrie 2009 care s-a intitulat: Misionari de acasă. Suntem cu toţii invitaţi să fim misionari acolo unde trăim, dar şi de acasă putem ajuta pe aceia care sunt departe, adică pe cei care nu îl cunosc pe Domnul cel Înviat, dar şi pe misionari, fraţii care au lăsat totul pentru a fi martorii bucuriei pe care o vestesc prin cuvânt şi fapte.
Simpozionul a început prin cuvântul de introducere a părintelui director Eusebiu Ţâmpu care i-a îndemnat pe seminarişti să aibă curajul de a privi spre această datorie a Bisericii, misiunea, cu încredere şi dăruire. Părintele provincial, Emilian Cătălin, a salutat demersul organizatorilor şi a subliniat că botezul ne obligă la o mărturie continuă a credinţei noastre.

Au urmat câteva prezentări susţinute de seminarişti care au descris aspecte din realităţile misionare din Kenya, Coasta de Fildeş şi Ecuador unde lucrează preoţi şi laici din dieceza de Iaşi. Părintele Damian Alucăcesei, frate minor conventual din provincia din România care trăieşte cu bucurie şi inerente dificultăţi viaţa de misionar la Rîşcani, în Republica Moldova ne-a împărtăşit în continuare din experienţa sa. Doamna doctor Iuliana Amza ne-a introdus în sfera problemelor medicale pe care un misionar le poate suferi în ţările tropicale susţinând un referat cu privire la bolile mai răspândite din această zonă.

A urmat mărturia părintelui Isidor Mârţ care l-a mărturisit pe Cristos în Kenya, la Makona în dieceza de Marsabit şi care ne-a mărturisit că e în continuare disponibil să continue această muncă. Directorul Naţional al Operelor Pontificale Misionare din România, părintele Claudiu Iştoc, a concluzionat activitatea simpozionului şi a făcut unele precizări cu privire la a fi Misionari de acasă, dar şi a fi misionar în lumea întreagă îndemnând pe toţi să fie disponibili harului lui Dumnezeu care cheamă şi trimite persoane care să ducă tuturor oamenilor Vestea cea Bună. Părintele a ţinut să aprecieze iniţiativa seminarului franciscan care e unică până acum în dieceză şi în ţară. Cu gând de mulţumire lui Dumnezeu la final s-a celebrat Sfânta Liturghie rugându-ne cu toţii pentru evanghelizarea popoarelor.
Un fapt deosebit a fost aportul pe care seminariştii l-au adus la realizarea şi organizarea acestui simpozion care au fost coordonaţi de doamna Mariana Sofronie, profesoară de Catehism la liceul nostru.

Între Centrul Misionar Diecezan al Diecezei de Iaşi şi Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francisc de Assisi din Roman s-a încheiat un contract de parteneriat în dorinţa de a pune în practică acea chemare continuă de a fi misionari pe care Domnul o adresează nouă, fiecărui botezat.
Concluzionăm cu un citat din enciclica papei Benedict al XVI-lea, Deus caritas est:
Dumnezeu, care este iubire, conduce Biserica spre frontierele omenirii şi-i cheamă pe evanghlizatori să soarbă din acel prim izvor originar care este Isus Cristos din a cărui inimă străpunsă izvorăşte iubirea lui Dumnezeu ( Deus caritas est, nr. 7).

Niciun comentariu: