Susţinerea gradului I de către prof. Mariana SofronieMiercuri, 17. 02. 2010, a avut loc în cadrul Liceului Teologic “Sf. Francisc de Asissi”, susţinerea gradului I de către prof. Catehism, Mariana Sofronie.

Comisia a fost formată din distinşii profesori: dr. pr. Emil Dumea, profesor universitar la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - coordonatorul comisiei, Conf. univ. dr. pr. Iosif Enăşoae – coordonatorul lucrătrii de grad, profesor la aceeaşi Universitate şi Inspector prof. Odette Rozum Dogan, metodist.

Activitatea a cuprins patru părţi. Prima parte a constat în inspecţia a patru ore de curs, diferite ca structură şi conţinut, a urmat evaluarea şi autoevaluarea orelor, prezentarea lucrării de grad şi o agapă fraternă. Momentul culminant a fost susţinerea şi prezentarea lucrării metodico – ştiinţifică în faţa comisiei, a colegilor şi invitaţilor.

Lucrare a avut ca titlu: Educaţia tinerilor privind pregătirea pentru Sacramentul Căsătoriei, o temă care a dorit să aducă în prim plan scaderea valorilor moral-creştine, pierderea noţiunilor religioase de bază şi a valorilor referitoare la respectul faţă de viaţă şi faţă de scopul căsătoriei. Partea de cercetare a conturat profilul tânărului creştin şi criteriile după care s-a conturat acest profil.

Aprecierile au fost pozitive atât din partea comisiei, cât şi a conducerii liceului, iar nota a fost maximă.

Niciun comentariu: