Examenul de admitere la Liceul Teologic romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” din Roman (2011)

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„SF. FRANCISC DE ASSISI” ROMAN

Str. Ştefan cel Mare 268/ B,

Judeţul NEAMŢ

Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;

Site-ul: www.ltf.ofmconv.ro


Nr. 323 din 04 aprilie 2011

STIMATE ELEV,

Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2011-2012 avem propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 60 de locuri, adică (2) două clase a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, pentru care se va organiza ETAPA I - PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 27 mai -15 iunie 2011, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobat cu OMECI nr. 4802 /31.08.2010, cu următorul calendar de desfăşurare:

DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

24 mai 2011

Eliberarea fiselor de inscriere si anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini

27 – 31 mai 2011

Inscrierea pentru probele de aptitudini

01 – 03 iunie 2011

Desfasurarea probelor de aptitudini

04 iunie 2011

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.

05 iunie 2011

Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor la probele de aptitudini

15 iunie 2011

Actualizarea listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

27 iunie 2011

Transmiterea de catre comisia de admitere judeteana a rezultatelor de la Evaluarea Nationala, catre unitatile de invatamant care au organizat probe de aptitudini

28 iunie 2011

Validarea listei candidatilor admisi la liceele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei

30 iunie 2011

Ridicarea, de la liceele vocationale, a fiselor de inscriere, de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini

A doua etapa de admitere pentru candidatii din seria curenta si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

14 iulie 2011

Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini

15 - 16 iulie 2011

Susţinerea probelor de aptitudini

18 iulie 2011

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si rezolvarea eventualelor contestatii.

19 iulie 2011

Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele / clasele care organizeaza probe de aptitudini

A treia etapa de admitere pentru candidatii din seria curenta si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data de 11 septembrie 2011 inclusiv

DATA / PERIOADA

EVENIMENTUL

1 august 2011

Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini

1 – 4 septembrie 2011

Desfăşurarea probelor de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORALE ŞI SCRISE la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura de la Liceul Teologic Romano Catolic „ Sf.Francisc de Assisi „- Roman.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

- FIŞA DE ÎNSCRIERE TIP ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL DE UNDE PROVIN (ORIGINAL, CU SEMNATURA SI ŞTAMPILA SCOLII);

- Buletin de identitate, original şi copie;

- Certificat de naştere, original şi copie;

- Fişă medicală (adeverinţă) de la medicul de familie, care va specifica eventualele contraindicaţii medicale pentru profilul teologic;

- Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2011-2012

(23 -27 iunie 2011) sunt:

1. Foaia matricolă V-VIII;

De la parohia de provenienţă:

2. Adeverinţă de Botez; Adeverinţă de Mir; Adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor

3. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă dorim pace şi bine.

- director -

Pr. prof. ŢÂMPU EUSEBIU


Niciun comentariu: